Sønderjyder synger

Hop forbi menuen
Indhold:   Om lydfilerne på visesangere.dk Tips om download og afspilning De store tabeller Sorteringer

Om lydfilerne på visesangere.dk

Vi er vant til CDer og tilsvarende, hvor man kan få et vilkårligt nummer umiddelbart når man skal bruge det. Sådan er det sjældent her!
En stor del af lydfilerne i denne samling hører til bånd-teknologiens tidsalder, og langt de fleste optagelser findes kun som en del af et bånd. Ofte kendes rækkefølgen på optagelserne på båndet ikke.

baandpositionseksempel

Eksempel 2: Position er valgt som sortering ved visning af bånd 1. (Se siden)

baandpositions-eksempel

Eksempel 1: eksempel på Position. (Se siden)

Når man åbner en hel-bånds-optagelsesfil, som dem øverst på båndsiden, kan det let tage noget tid (endda flere minutter) inden der "sker noget" fordi filerne er meget store, og selv på hurtige internetforbindelser tager det sin tid at downloade dem til afspilning. Se mere om download nedenfor

Enkelte gange kan man få hjælp til at finde optagelser inde i helbånds-filerne med Position, som er vist ved optagelsen, når den kendes (eksempel 1).
Position vises også i bånd-tabellerne (se eksempel 2) og i sanger-tabellerne, men det er langt fra alle optagelser som vi kender Position til, som regel ved vi kun hvilken hel-bånds-lydfil de er på.

eksempel på lydfiler på en optagelsesside

Eksempel 3: lydfiler for en optagelse. (Se siden)

Når en optagelse findes som selvstændig lydfil, vises det som link ved siden af højtaleren på optagelsens side (se eksempel 3), i bånd-tabellen og i tabellerne under "Lydfil".
Det er desværre ikke ret mange optagelser vi har selvstændige lydfiler til, det er et meget stort arbejde at klippe de 440 helbåndsfiler op til enkeltoptagelser.

Lydfiler findes som regel i en lavkvalitets-version som er 32 kb pr. sekund, og en højkvalitetsversion som er 128 kb pr. sekund.
Man kan finde alle optagelser som har selvstændig lydfil ved at bruge sorteringen "Lydfil" i "Sangere :: ::" tabellen.
Detaljer om sortering med Position nedenfor.

Indhold:   Om lydfilerne på visesangere.dk Tips om download og afspilning De store tabeller Sorteringer top ^

Tips om download og afspilning

Det er muligt (og legalt) at downloade filerne her på netstedet til brug senere, og ofte er det en god ide, båndfilerne kan være ret store, så det er ikke smart at skulle hente den samme fil flere gange.
Netop fordi filerne er store, kan det let tage noget tid (endda flere minutter) inden der "sker noget" når man åbner en fil. Derfor kan det være en god idé at downloade filerne ved at højreklikke på lydlinket og vælge "Gem destination som" (eller tilsvarende), eller at åbne dem til afspilning i et sideløbende browser-vindue ved at højreklikke og vælge "Åbn i nyt vindue".
"Åbn i nyt vindue" er muligt ved alle links, og fx også menupunkterne, hvis man vil bruge flere vinduer til sammenligning af lister, optagelser osv.

Som nævnt ovenfor er rækkefølgen på optagelserne på bånd-filerne er desværre ikke kendt ret tit. Hvis positionen for en optagelse er kendt, har vi skrevet det, og så er listen over hele båndets indhold (båndsiden) en klar hjælp. Man kan eventuelt åbne linket til et bånd med højreklik og "Åbn link/destination i nyt vindue", så man kan have det åbent for sig selv mens man fortsætter med andre sider.
Det er selvfølgelig en fordel med en afspiller som viser hvor man er nået til på en fil, i minutter og sekunder. Det gør Windows Media Player (medfølger med de fleste windowsinstallationer), I-tunes, WinAmp, RealPlayer m.fl, men som regel gør Quicktime ikke.
Det er ofte lettest at vælge afspillerprogram når man har downloadet filerne.

Indhold:   Om lydfilerne på visesangere.dk Tips om download og afspilning De store tabeller Sorteringer top ^

De store tabeller

De store tabeller på "Viser   :: ::" og "Sangere   :: ::" har meget funktionalitet, og kan godt kræve en introduktion for at få mest muligt ud af dem. Samtidig er det samme funktioner som går igen på de øvrige sider med tabel-lister.

tabeleksempel (28K)

Eksempel på tabel, taget fra siden "Viser :: :: ". (Se siden)

Den øverste linje, med rundet gul baggrund, viser hvilken kolonne der sorteres efter, markeret med fed og kraftige blå kanter ("Sanger" i eksemplet herover). Den indeholder også links til de øvrige sorteringsmuligheder.
Blokken under er en enkelt linje i den kompakte version, men en større blok i den udfoldede. Man skifter imellem de to versioner med den blå knap, henholdvis "flere detaljer..." i den kompakte version (som på eksemplet herover) og "mindre...", nederst til højre i denne blok.
I denne blok er der markeret hvilken side man står på (side 78 i eksemplet), og sidens begyndelse og slutning for den parameter der er sorteret efter ("Lohf, Amal ... Lorenzen" i eksemplet).
Den kompakte version har derudover links til siden før og til siden efter, samt links så man kan springe 25 eller 50 sider frem og tilbage.
Hvis man holder musen over et link i den kompakte eller udfoldede link-blok, får man udvidet information om første og sidste post på den den side linket fører til.

Under linjen med sorteringsmuligheder og blokken med links kommer en tabel med 40 poster / linjer, hvor tabeloverskrifterne gentages efter 20 linjer for at sikre at man altid kan se den.
I "Sangere :: ::"-tabellen er der link på både "Sanger"-kolonnen og på "Titel" kolonnen for at man kan komme direkte til den oversigt som man skal bruge. Her leder "Sanger"-linket i en given række til en oversigt over alt med denne sanger, mens "Titel"-linket leder til siden for denne optagelse.

På oversigten over et bånds indhold er der også mulighed for flere kolonner med links. Dels er der link til vise-siden for at det er let at komme til visningen af alt hvad der hører til en given vise i oversigten, og dels vil der være links på de lydfiler som listes i "Lydfil"-kolonnen. (Mere om lydfiler nedenfor)

Sorteringer

De sorteringer som bruges i tabel- og oversigtssiderne består af en primær sorteringsparameter, og en sekundær sorteringsparameter som træder i kraft indenfor blokke hvor den primære er identisk. Sorteringerne er:

SorteringParametreForklaring
Titel Titel, optagelsestype, sanger efternavn Dette er optagelsens eller visens titel. Indenfor en serie optagelser med samme Titel vil der blive sorteret efter optagelsestype, og ved samme optagelsestype (stadig i serien med ens titler) vil der blive sorteret efter sanger-efternavn. Kolonnen linker altid til optagelses-siden (eksempel)
Sanger Sanger efternavn, fornavn, optagelsessted Kolonneindholdet er efternavn efterfulgt af sanger fornavn.
Optagelsestype Optagelsestype, titel Optagelsestypen kan være sang, rim, remse, klaver, violin og lignende
Optagelsessted Optagelsessted Det sted hvor optagelsen er lavet. Det er nogle gange sangerens hjem, men det er desværre langt fra hver gang, så betydningen af optagelsesstedet er svingende
Sprog Sprog, sprogtype, sanger efternavn, sanger fornavn Sprog kan være dansk, tysk, frisisk, "ikke relevant" (dvs. ukendt), norsk, flersproget og svensk
Sprogtype Sprogtype, sanger efternavn, sanger fornavn Sprogtype kan være: Dialekt, Dialekt/tysk, Norsk dialekt, Plattysk, Rigsmål, Rigsmål/plattysk, Rigsmål/tysk, Tysk/dansk, Tysk/rigsmål, uden tekst (på la-la). Det er ikke helt klart om der er skelnet imellem f.eks. Rigsmål/tysk og Tysk/rigsmål (førstnævnte kunne være det markante af de to) ved oprettelsen af posterne, så disse er ikke lagt sammen.
Bånd Bånd nummer, sanger nummer, Take Der er 440 bånd i samlingen, dette er båndnummeret
Lydfil ("findes en lydfil eller ej") Når vi har lydfiler med den enkelte optagelse alene, er det vist i denne kolonne. Poster med indhold sorteres øverst.
Position Position Oplysninger om hvor på helbåndsoptagelsen rækkens optagelse begynder og slutter, står de i denne kolonne når de findes.
Ved visningen af et bånds indhold sorterer "Position" stigende (se eksempel 2), for at man kan få båndets indhold i rækkefølge.
I modsætning til dette, sorterer "Position" faldende på "Sangere :: ::"-siden, for at man får poster med indhold i feltet "Position" først (eksempel).
Sanger-fornavn Sanger fornavn, sanger efternavn Denne sortering findes kun på "Sangere", og bruges til at sortere sangere efter fornavn i stedet for efter efternavn.
Optagelse ID Optagelse ID Optagelsesnummeret er unikt, så der er ikke grund til en sekundær parameter. Det forekommer kun på siden med forekomster af en given titel.
Længde Længde Varigheden af denne optagelse. Det er langt fra altid denne oplysning findes
Optagelsesdato Stigende optagelsesdato, sanger efternavn, sanger fornavn Datoen for optagelsen i formatet dag-måned-år

 

Indhold:   Om lydfilerne på visesangere.dk Tips om download og afspilning De store tabeller Sorteringer top ^
Denne sides indhold er opdateret 19. februar 2021.
Publikationen her er tilknyttet Sanghistorisk Arkiv på Institut for Æstetiske Fag - Afdeling for Musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Udskrevet fra Sønderjyder Synger, http://visesangere.dk/help.html den 24/02/2024.