'sid', 'enEt' => 'en', 'oType' => 'sanger', 'oDistType' => 'en sanger', 'oDefault' => '1', 'oListe'=>'sangere.html', 'oQuery'=>" SELECT Fornavn, Efternavn, Person_gruppe, Infotitel, Info FROM meddelere LEFT JOIN meddelerinfo ON meddelere.ID=MeddelerID WHERE meddelere.ID = ", 'kolonnenavn' => 'meddelere.ID', 'ListeIndstill'=>array( 'antalPaaSide' => 60, 'felter' => array(1,6,3,8,5,2), 'order' => 1, ), ); $mitBaand=new PresOSanger($indstillinger); /* GAMMEL MÅDE AT PRÆSENTERE SANGER PÅ: include($DocRoot.'scripts/presListe.inc'); is_set('sid','1'); $query=" SELECT Fornavn, Efternavn, Person_gruppe FROM meddelere WHERE ID = '$sid' "; forbind_fcf(); $resultat=mysql_query($query)or trigger_error(mysql_error()); luk_mysql(); if(mysql_num_rows($resultat)<1){ echo '

Det ID for en sanger som er valgt er ugyldigt i databasen.

'.$vaelgEnSanger; } while($rk=mysql_fetch_assoc($resultat)){ extract($rk); echo '

'.$Fornavn.' '.$Efternavn.'

'; $sanger='sanger'; if($Person_gruppe!='person'){ $sanger='gruppe'; } echo '

Optagelser med denne '.$sanger.'

'; } $indstill=array( 'antalPaaSide' => 60, 'felter' => array(1,6,3,8,5,2), 'order' => 1, 'where' => "meddelere.ID='$sid'", 'ekstraID' => $sid, 'ekstraIDnavn' => 'sid', 'objektIDNavn' => 'sid', 'objektID' => $sid, ); $dokside=new DokList2($indstill); echo '
'; $dokside->PrintTabel(); echo '
'; */ include($DocRoot.'scripts/_bund.php'); ?>